Home

Welkom op de site van Praktijk Geheel de Mens te Eindhoven.


Wat ik doe

MORA:

Ondanks alle kennis en kunde is het toch nog vaak moeilijk om precies te achterhalen wat de echte oorzaak van een afwijking is. Wordt de ziekte veroorzaakt door een slechte darmflora of is die slechte darmflora weer het gevolg van iets anders.


Om hier achter te komen maak ik gebruik van Bioresonantie volgens MORA. Met behulp van het MORA-apparaat is te achterhalen wat de echte oorzaak is. Echter, de MORA blijft een hulpmiddel die alleen in de handen van een persoon met veel kennis van het lichaam een wezenlijke bijdrage kan leveren.

Psycho neuro immuniteit (PNI):

Deze naam is een mond vol. Wat wordt er mee bedoeld?


Hiermee wordt bedoeld dat de psyche invloed heeft op de werking van het zenuwstelsel en het immuunsysteem. En dat het zenuwstelsel invloed heeft op hoe je denkt en hoe het immuunsysteem werkt. En dat het immuunsysteem invloed heeft op het humeur en het zenuwstelsel.


Kortom: negatief denken verzwakt de afweer. Positief denken versterkt de afweer (binnen zekere grenzen).

Of: een infectie (immuunsysteem) beënvloedt hoe je je voelt (bij griep is het humeur een stuk minder) en hoe het zenuwstelsel werkt (je slaapt zoveel mogelijk).


Ondanks dat voeding een hoeksteen is van gezondheid, is niet alleen voeding de oorzaak van een goede of slechte gezondheid.


Van even groot belang is hoeveel plezier iemand creëert in zijn leven, hoe iemands naaste omgeving is, hoe iemand zijn problemen oplost, hoeveel iemand beweegt en op welke manier.


Alles in het lichaam hangt met elkaar samen en beïnvloedt elkaar. Het is geen toeval dat een oog, oor of buik vreemd gaat doen. We kennen alleen de reden vaak nog niet omdat wij nog maar zo weinig van het lichaam afweten. Waarschijnlijk weten we maar 5%, maar zelfs dat weten we niet. Die 5% kennis is dan weer verdeeld over vele medische specialismen en talloze vakgebieden daarbuiten. Niemand heeft het overzicht. De PNI zoekt naar dat overzicht door de wetenschappelijke kennis van vele vakgebieden met elkaar te verbinden. Daarbij wordt telkens gekeken wat de invloed van voeding, beweging, emoties, licht etc. op cellen is. Cellen zijn de bouwblokjes van ons lichaam. Als de cellen gezond zijn, is het lichaam gezond.


PNI is eigenlijk de manier van werken waarvan je verwachtte dat de huisarts het zo zou doen.


De oplossing van de problemen zijn anders dan wat je van de huisarts gewend bent. Vaak wordt die oplossing gezocht in een andere manier van eten, lichaamsbeweging, ontspanning, zon, kruiden, vitaminen en mineralen en zo voorts.


Momenteel ben ik bezig met het op dit moment hoogst haalbare betreffende voeding en gezondheid: de master opleiding klinische Psycho Neuro Immunologie te Girona, Spanje. Mijn afstudeer opdracht voor deze master-graad bestaat uit een onderzoek naar hoe mensen met het Chronische Vermoeidheidssyndroom met een combinatie van orthomoleculaire supplementen en (minieme en uiterst voorzichtige) bewegingstherapie, kunnen worden behandeld.

Orthomoleculaire voedingsleer:

Hippocrates zei het al: Laat voeding uw medicijn zijn. Hij bedoelde hiermee dat veel mensen door hun verkeerde leef- en voedingsgewoonten hun ziekte zelf creëren en in stand houden. Dit klopt wonderwel met de nieuwste inzichten dat 80% van de huidige ziekten veroorzaakt worden door het leefmilieu. Overigens is dat leefmilieu breder dan Hippocrates bedoelde. Hier vallen ook de sluipenderwijs vervuilde lucht, water en voedsel onder. En het voedsel dat veel levensbelangrijke componenten mist omdat het onnatuurlijk geteeld wordt. Dit zijn zaken waar men vaak niet bij stil staat en weinig invloed op heeft.


Vaak wordt gezegd dat ons voedsel alles bevat wat nodig is. Als je maar verstandig kiest. Echter, als iemand gezond eet kan hij of zij met die aangeraden 200 gram groenten en 2 stuks fruit niet in de behoefte van bepaalde vitaminen en mineralen voorzien. Mensen moeten veel meer groeten en fruit eten om in hun behoefte te voorzien en dit is bekend.


Het is leerzaam om de ontwikkeling van de diverse ouderwetse inzichten in voeding te bekijken. Eind 18e eeuw geloofde men dat optimale voeding bestond uit wit meel of suiker, vet en vlees. Immers, daarvan kon iemand energie en eigen eiwitten maken? De rest was nutteloze ballast.


Daarop ontstond een hausse aan vreemde ziekten waarvoor men geen afdoende antwoord had. Toen werd vitamine B ontdekt. Eerst dacht men dat het maar 1 stofje was, maar het bleek een hele reeks van stoffen te zijn, waarmee een hele reeks van ziekten samen hing. En zo werd de ene na de andere stof in voeding gevonden die belangrijke functies in het lichaam blijken te vervullen. Mineralen, onverzadigde visvetten, foliumzuur, natuurlijke kleurstoffen, bepaalde aminozuren, vezels, anti-oxidanten, nog meer plantaardige stoffen, etcera. Telkens weer blijken er nieuwe essentiële stoffen gevonden te worden. En telkens weer blijkt dat de oorspronkelijke manier van kijken naar voeding veel te eenvoudig is. En vervolgens wordt eerst ontkend dat het om een essentiële stof gaat, ondanks de vele wetenschappelijke publicaties. En dan, na 20 jaar, wordt er toegegeven.


Gelukkig laat wetenschappelijke kennis zich niet verbergen. De Orthomoleculaire voedingsleer werkt met veel van deze kennis.


DNA test

Waarom zou je je DNA willen laten testen?

Iedereen heeft bij zijn ontstaan van beide ouders DNA mee gekregen. Op het DNA staat beschreven wat het lichaam kan maken en kan doen. Van buiten kan je dat zien doordat sommigen blank, anderen bruin of zwart zijn. In het DNA staat beschreven welke kleur de huid kan maken en hoeveel. Dat is genetisch bepaald: de codes in het DNA bepalen dat. Veel mogelijkheden van het DNA zie je niet, maar kan wel interessant zijn. Vooral als iemand al lang klachten heeft en niemand begrijpt goed waarom een wat eraan gedaan kan worden. En als het dan ook vaker binnen de familie voorkomt, dan zit er mogelijk een genetisch iets achter. Als bekend is wat precies dat genetische iets is, ligt de oplossing vaak voor de hand.


Kan je dan zien of je kanker krijgt?

Vaak zijn mensen bang dat het DNA gaat vertellen dat ze kanker krijgen. Die angst in niet terecht. De meeste kanker wordt veroorzaakt door wat mensen eten, drinken en inademen. Daar hebben ze zelf invloed op. Als uit het DNA zou blijken dat iemand niet goed kan ontgiften, dan kan er rekening gehouden worden met hoe die persoon zijn leven inricht. De kans op kanker (of andere ziekten) wordt dan veel kleiner.


Voorbeeld

sommige mensen kunnen buitengewoon slecht chemische stoffen ontgiften. Deze mensen kunnen beter niet werken op plaatsen waar veel met gifstoffen wordt gewerkt. Ook in het huishouden kunnen ze beter bepaalde producten vermijden. Vaak hebben ze al een hekel aan sterke geuren, en weten ze nu waarom dat is.


Kan je zien of je enge ziekten krijgt?

Op echt enge ziekten ben je waarschijnlijk direct na geboorte al getest: de hielprik. Veel andere enge ziekten komen vaker voor in de familie. In dat geval zijn mensen vaak al getest. Veel enge ziekten openbaren zich al vroeg in het leven. De geteste personen zijn zelden zo jong. En van de 20.000 verschillende belangrijke genen worden er maar een paar honderd bekeken. De stukjes die betrokken zijn bij enge ziekten horen daar niet bij. Bepaalde tests zijn ook erg moeilijk. Het ene stukje DNA is veel makkelijker te bekijken dan het andere stukje. Het BRCA-gen is bv. moeilijk te bekijken en bij die test kan teveel fout gaan. Dat moet door een gespecialiseerd lab gebeuren.


Waar wordt dan wel naar gekeken?

Ik kan naar een aantal belangrijke eigenschappen kijken. Dan kan je zien hoe goed oestrogeen, histamine en adrenaline worden afgebroken, hoe goed iemand kan ontgiften en anti-oxideren, of het immuunsysteem over reageert en hoe stress gevoelig iemand is. Al deze eigenschappen werken ook weer op elkaar in. Als daar genen aanwezig zijn die hun werk niet goed doen, dan kan dat grote impact hebben op het leven. Er kunnen makkelijker depressies, angsten, Burn-out, allergieen of vermoeidheid ontstaan. Soms gebeurt dat alleen bij stress, regelmatig gebeurt het ook spontaan.


Voorbeeld

Sommige mensen zijn altijd al nerveuze Kruidje Roer-me-niets. Ze hebben heftiger en langer last van dingen die om hen heen gebeuren. Bij stress gaan ze eerder onderuit. Een client met dit beeld bleek 3 grote zwakten in het DNA te hebben waardoor stresshormonen nauwelijks konden worden afgebroken. Dat resulteerde in veel stress, spastische darmen en gepest worden op school. Geen enkele therapie hielp. Alleen de maximale ondersteuning van de zwakke genen brengt voldoende evenwicht zodat zware perioden kunnen worden doorstaan. De klachten zijn daardoor veel minder aanwezig.


Waarom is een genetische test dan wel zinvol?

Ik krijg in mijn praktijk regelmatig mensen die al bij veel artsen en alternatieve therapeuten zijn geweest. De problemen blijven, of worden zelfs erger. Voor deze mensen is genetisch onderzoek interessant. Vaak komt dan helder naar boven wat de werkelijke, onderliggende reden van het probleem is. En als die oorzaak kan worden aangepakt, dan worden de klachten wel minder of verdwijnen zelfs.


Voorbeeld

Als een bepaald enzym in het lichaam slecht werkt, dan worden mensen erg stressgevoelig en raken makkelijker Burn Out. Ze kunnen hun stresshormoon adrenaline niet goed afbreken. Ontspanningsoefeningen hebben beperkt zin, zodra men ermee stopt is het probleem weer terug. Hier is het zinvoller om dat enzym te ondersteunen. Afhankelijk van hoe het niet goed werkt, is een andere ondersteuning nodig.


Sommige genetische zwakten zijn niet helemaal te verhelpen, maar kunnen met inzicht, een andere manier van leven of eten of heel specifieke supplementen worden ondersteund.


Voorbeeld

Sommige mensen kunnen beter niet duursporten. Anderen kunnen beter in de ochtend dan in de avond sporten aangezien ze anders niet kunnen slapen.


Hoe duur is een DNA test?

Ik werk met de professionele testen van iGene.


Een test bestaat uit 2 delen: een basis bepaling van al het DNA en losse modules met uitslag van de werking van een samenhangende combinaties van genen. Ik adviseer iedereen om alle mogelijke modules aan te vragen. In combinatie zijn ze ook goedkoper. In totaal kost deze tests dan €450,-


Ik verwerk de gegevens tot een leesbaar geheel. In een aantal pagina‚Äôs wordt de impact van de verschillende genen op het functioneren besproken plus wat er aan gedaan zou kunnen worden. Kosten: 1 consult a €95,-


Er kan ook een mondelinge toelichting worden gegeven. Kosten: 1 consult a €95,-


Ter vergelijking: hiervoor krijgt men gegevens van rond de 80 genen. Het bepalen van 1 enkel gen via het ziekenhuis kost meer dan €100,-.


Mensen met eigen bedrijven zien de hele test en uitleg als bedrijfskosten. Ze willen die gegevens hebben om toekomstige ziektekosten te vermijden en zo lang mogelijk door te kunnen werken.


Bestellen

U kunt testen bestellen via info@geheeldemens.nl. Na betaling van de test en 1 consult worden ze aangetekend toegestuurd. Zodra de uitslag binnen is, wordt deze uitgewerkt en versleuteld toegestuurd. Er kan dan ook eventueel een afspraak worden ingepland. Afpsraken kunnen ook via Zoom of Teams etc.

Over mij

Ik heb geneeskunde gestudeerd. Daarin ben ik ook afgestudeerd. Echter, ik had geen vrede met hoe er in de reguliere geneeskunde gewerkt werd en nog wordt. Daarom heb ik ook een doctoraal-graad in de Bedrijfskunde gehaald en werkte ik jarenlang in de marketing, verkoop en het organisatie advies. Tot ik (weer) geïnteresseerd raakte in mensen die niet gezond zijn.


Na diverse opleidingen zoals voetreflex en hypnotherapie te hebben gevolgd, ben ik mij gaan verdiepen in wat voeding met ons doet. Daartoe heb ik de orthomoleculaire voedingsleer bestudeerd. Wij zijn wat we eten, goede voeding is ons medicijn. Maar wát goede voeding is, is niet altijd even goed aan te geven.


En ondanks dat voeding een hoeksteen is van gezondheid, is niet alleen voeding de oorzaak van een goede of slechte gezondheid. Van even groot belang is hoeveel plezier iemand creëert in zijn leven, hoe iemands naaste omgeving is, hoe iemand zijn problemen oplost, en hoeveel iemand beweegt en op welke manier.


Binnen de PsychoNeuroImmunologie worden deze allemaal bekeken en samen gebruikt om optimaal gezond te worden of te blijven.


Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeer opdracht voor de master-graad klinische PsychoNeuroImmunologie. Ik onderzoek hoe mensen met het Chronische Vermoeidheidssyndroom met een combinatie van nieuwe inzichten, zowel orthomoleculair als met (minieme en uiterst voorzichtige) bewegingstherapie, kunnen worden behandeld.Contact

Naam:

Praktijk Geheel de Mens

Voor totale gezondheid

Titel:

Drs. Drs. E.M. van der Wel

Orthomoleculair therapeut

Klinisch PsychoNeuroImmunologe i.o.

MORA bioresonantie

Adres:

Romuluslaan 51

5631 JT

Eindhoven

Contact:

telefoon: 040-2449985

email: info@geheeldemens.nl


Tarieven

Tarieven:

Eerste consult: € 150,- incl BTW


Vervolgconsult: € 95,- incl BTW


U kunt pinnen

Het consult:

Een consult duur tussen de één en anderhalf uur. Soms loopt het verder uit.

Een eerste consult duurt altijd langer.

In verband met het meten is het handig als u uw voeten eenvoudig kunt ontbloten


Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG. De meeste verzekeraars vergoeden het consult gedeeltelijk als u aanvullend verzekerd bent. Vraag het voor de zekerheid na bij uw verzekering.